Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty
Cover Image
e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |

152.821

464.988
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty

e-ISSN 1302-8944 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image

152.821

464.988
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty is a, double-blind peer-reviewed journal. The journal is published quarterly; in March, June, September and December. It is indexed by ULAKBIM, ASOS, ARASTIRMAX, Akademik Dizin;Akademik Türk Dergileri İndexi, international DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) and is being observed by INDEX COPERNICUS. The evaluation process is usually completed within two months; however, sometimes it may take longer depending on the work load of the editors or referees.
Issue 50 - Apr 2019
 1. 50.sayı kapak
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. 50. sayı Hakem Listesi
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. Ön Söz
  Pages 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle
 4. İNTERNET’E YÖNELİK ARAŞTIRMA VE SORGULAMA BECERİLERİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 1 - 21
  Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Ercan Akpınar
 5. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Teknoloji Okuryazarlığı Boyutları Açısından İncelenmesi
  Pages 22 - 50
  Mustafa FİDAN, Murat DEBBAĞ
 6. A study on the adolescents’ attitudes towards environment and their empathic tendency
  Pages 51 - 70
  Güneş SALI, Aysel KÖKSAL AKYOL, Özlem KÖRÜKÇÜ, Serpil SARIASLAN
 7. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK KAYGI NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 71 - 89
  Esra UÇAK, Serkan SAY
 8. KIZ ERGENLERİN ANNE-BABA-ERGEN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DURUMLARINA VE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 90 - 109
  Yasemin Yavuzer, Belgin Liman, Suat Kılıçarslan
 9. VELİLERİN GÖZÜNDEN SOSYAL MEDYANIN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN YARAR VE RİSKLERİ
  Pages 110 - 135
  TÜRKAN ÇELİK, TÜRKAN ÇELİK, MİTHAT AYDIN
 10. ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ORİGAMİ DERSİNDE EDİNDİKLERİ DENEYİMLER
  Pages 136 - 166
  Seher Avcu, Ramazan Avcu
 11. Ortaöğretim Öğretmenlerin Kayırmacılık Algıları ile Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 167 - 197
  Sedef Selin Gülay
 12. OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMENLERİN METAFORİK ALGILARI
  Pages 198 - 226
  Gökçe Özdemir, Sevilay Şahin, Necati Öztürk
 13. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK BİLEŞENLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 227 - 253
  Cengiz Özyürek, Filiz Demirci, Hatice Güler, Jülide Sarıgöl, Banu Tepe, Murat Çetinkaya
 14. LİONS QUEST YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMININ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
  Pages 254 - 282
  Mine GÖL-GÜVEN
 15. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 283 - 302
  Mesut ÖZONUR, Halil KAMIŞLI, Tuğba YANPAR YELKEN, Hatice SANCAR TOKMAK
 16. GENÇ KIZLARIN EVLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: NEDEN EVLENİRİM? NEDEN EVLENMEM?
  Pages 303 - 323
  Hatice İrem Ozteke Kozan, Mustafa Baloğlu, Şahin Kesici, Zehra Kamer
 17. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİN/ TASLAK HARİTALARINA GÖRE TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELER
  Pages 324 - 358
  NİLÜFER KÖŞKER
 18. SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 359 - 388
  Saadet KURAM, DEMET GÜRHAN, ERSAN ÇİFTCİ
 19. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN OKUMA İNANÇLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 389 - 412
  D. Neslihan BAY, Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
 20. YILDIRMA (MOBBİNG) KAVRAMINA İLİŞKİN KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 413 - 426
  GÖKÇE YILDIRIM, AYKAR TEKİN BOZKURT
 21. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE TERCİH ETTİKLERİ DİSİPLİN MODELLERİ
  Pages 427 - 450
  Aygül OKTAY
 22. Fizik ve Kimya Disiplinleri için İlgi Çekici Olan Bağlamların Bağlam Disiplin İlişkisi Kapsamında Belirlenmesi
  Pages 451 - 479
  Mustafa Şahin Bülbül, Rıdvan Elmas, Ali Eryılmaz
 23. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROGRAMLAMA DİLİ ÖĞRETİMİNDE KODU GAME LAB YAZILIMININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ DÜZEYİNE ETKİSİ
  Pages 480 - 493
  Ayşe Alkan
 24. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİM YÖNETİMİ YETERLİLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 494 - 521
  GAMZE TUTİ, ŞÜKRÜ ADA
 25. SOSYAL BİLGİLER TASLAK PROGRAMININ (2017) AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 522 - 547
  Osman ÇEPNİ, Bahadır KILCAN, Tevfik PALAZ
 26. EĞİTİMDE BİLİMSEL YAYIN ETİĞİNE BÜYÜYEN TEHDİT: SAHTE DERGİLER VE KONGRELER
  Pages 548 - 576
  Rahsan Sivis Cetinkaya
 27. MÜZİK EĞİTİMİNİN MODERN SOSYOLOJİ TEORİLERİ ÜZERİNDEN SOSYOLOJİK ANALİZİ
  Pages 577 - 594
  Mümtaz Levent Akkol