ODU Journal of Social Sciences Research
Cover Image
ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | http://dergipark.gov.tr/odusobiad

83.684

370.309

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODU Journal of Social Sciences Research

ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Cover Image

83.684

370.309

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Volume 9 - Issue 1 - Mar 2019
 1. ANDY WARHOLL ÇALIŞMALARININ METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 1 - 10
  Adem Yücel
 2. Nature as a Builder of Meaning in Majid Majidi’s Films
  Pages 11 - 27
  Ahmet OKTAN
 3. Giritli Bektaşilerde Ziyaret Ritüeli: Horasanlı Ali Baba Tekkesi
  Pages 29 - 35
  Ali Selçuk
 4. "Sanatın Sonu" ve Andy Warhol'un Sanatı
  Pages 37 - 47
  Engin Ümer
 5. Reflection of Motivation Sources and Problems of Students Studying Health Management on Their Expectations of Professional Practices
  Pages 49 - 57
  Enis Baha BİÇER
 6. Richard III: The Other King
  Pages 59 - 68
  Erdinç Parlak, İbrahim Koç
 7. Türkiye’de 2008-2018 Yılları Arasında Araştırma Ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 69 - 78
  Erol TAŞ, Sibel BAŞOĞLU, Jülide SARIGÖL, Banu TEPE, Hatice GÜLER
 8. Farklı Mesleklerde Çalışanların Algılanan Stres Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 79 - 89
  Erol TEKİN, Zeynep YAZGAN ÇİLESİZ, Selçuk GEDE
 9. Beş-Altı Yaş Çocuklarının Temel Duygu Durumlarını İfade Ediş Biçimlerinin Çizdikleri Resimleri Yoluyla İncelenmesi
  Pages 91 - 105
  Cemile Kara Eren
 10. Osmanlı Devletinden Günümüze Vergi Denetiminin Tarihçesi
  Pages 107 - 116
  Fatih Pekşen
 11. SİNEMADA DİSTOPYA VE “ŞARKÜTERİ” FİLMİNİN DİSTOPYA KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Pages 117 - 125
  Fatih SET, Fazilet LEKESİZ
 12. NEVŞEHİRLİ SADRAZAM DAMAT İBRAHİM PAŞA’NIN BÂNÎLİĞİNDEKİ ÜRGÜP ÇEŞMELERİ
  Pages 127 - 145
  Halil SÖZLÜ, Fırat ALLAK
 13. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü ve Krizlerdeki Etkileri
  Pages 147 - 155
  Mehmet Günal
 14. Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İlkokul Öğrencilerinin Mühendislere ve Bilim İnsanlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
  Pages 157 - 170
  MUHAMMED DOĞUKAN BALÇIN, MELİKE YAVUZ TOPALOĞLU
 15. Annelerin Farklı Kültürde Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Amsterdam Örneği
  Pages 171 - 187
  Raziye Yüksel, Haktan Demircioğlu
 16. Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Erken Bizans Dönemi Levha Örnekleri
  Pages 189 - 213
  Sinan Sertel
 17. II. Abdülhamid Eseri “Ertuğrul Tekke Cami-Tevhithanesi” Abdulhamid II’s Architectural Structure “Ertugrul Tekke Mosque- Dervish Lodge”
  Pages 215 - 242
  Halil İbrahim Eryılmaz, Şenay ÖZGÜR YILDIZ
 18. Use of Social Media as a Tool for Political Communication in the Field of Politics
  Pages 243 - 251
  Yılmaz Daşlı
 19. Türklerin Dünyası (Dil, Kimlik, Siyaset)
  Pages 255 - 256
  Filiz Kaynak
 20. Kitap tanıtımı, Güner Doğan, "Venediklü ile Dahi Sulh Oluna” 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik İlişkileri
  Pages 257 - 259
  Reyhan YİRŞEN