ODU Journal of Social Sciences Research
Cover Image
ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | http://dergipark.gov.tr/odusobiad

85.550

389.532

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODU Journal of Social Sciences Research

ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Cover Image

85.550

389.532

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Volume 9 - Issue 2 - Jul 2019
 1. Tango Müziğinin Tarihsel Süreci ve Türkiye’de Tango Müziğine Genel Bir Bakış
  Pages 263 - 273
  BAHAR SARIBOĞA
 2. The Consumption of The Female Body in Kaçar’s Tok And Kane’s Phaedra’s Love
  Pages 275 - 285
  Belgin Bağırlar
 3. Sadrazam Şerif Hasan Paşa’nın 1790 Yılına Ait Cephe Yazışmaları
  Pages 287 - 297
  Efkan UZUN
 4. ‘What happened to Amélie?’ - The other ‘Other’ in Wide Sargasso Sea
  Pages 299 - 305
  İbrahim Koç, Erdinç Parlak
 5. Fen Bilimleri Dersiyle İlgili Özel Durumların Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Fen Bilimleri Dersi Başarılarına Etkisi
  Pages 307 - 317
  İkramettin Daşdemir, Sezai Okutan
 6. Ailenin Spora Katılımı İle Çocuklarının Elit Spora Yönelmesi Arasındaki İlişki
  Pages 319 - 326
  Murat Yüksel
 7. Yarıyıl Tatili Öncesinde ve Sonrasında İlkokul Öğrencilerinin Sesli Okuma Hızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 327 - 334
  Özgür BABAYİĞİT
 8. Ergenlerdeki İnternet Bağımlılığı: Anne, Baba Ve Akran İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme
  Pages 335 - 346
  Rümeysa MORAL, Hatice KUMCAĞIZ
 9. Klasikten Moderne, Mu'tezile ve Neo Mu'tezile Söylemi
  Pages 347 - 363
  Samet Karahüseyin
 10. Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriz Tartışmaları Bağlamında “Neden” Arayışları: Göçmen Faktörü ve İşsizlik
  Pages 365 - 373
  Samet Zenginoğlu, Ferhat Apaydın
 11. Yaygın Eğitim Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Resim Yapmaya İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 375 - 389
  Sevil Filiz, ASLI TÜRKMENELİ
 12. Belgesel Drama Filmlerin Eğitsel Amaçlarla Kullanımı
  Pages 391 - 403
  Şermin Kalafatoğlu
 13. LeDonne, John P. (2016). Rus İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisi 1650-1831. Ç. Taşkın (Çev.). İstanbul: Avangard Kitap.
  Pages 407 - 409
  FATİH ERTAŞ