Cilt: 9 - Sayı: 4, 13.10.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

19. Türk Mimarisinde Çapraz “X” Motif ve İkonografisi

Derleme

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Ali YÜKSEK KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat
Prof. Dr. Rüştü YEŞİL Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0002-8839-0431
Eğitim Programları ve Öğretim
Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3848-6635
Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Davranış
Doç. Dr. Emin YÜREKLİ Pamukkale üniversitesi
Finansal Muhasebe
Doç. Dr. Ünal TÜRKÇAPAR KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
Doç. Dr. Cengiz BUYAR KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 0000-0002-0549-4463
Genel Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Kültür Tarihi
Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Türkçe Eğitimi, Filoloji, Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili, Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 0000-0003-2614-4638
Ortadoğu Tarihi
Doç. Dr. Yener ÖZEN ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1147-0246
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. Erhan TECİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, SOSYOMETRİ ANABİLİM DALI 0000-0001-6578-5150
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar, Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji, Aile Sosyolojisi, Niteliksel Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. Junus GANIEV KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
Makro İktisat, Uluslararası İktisat
Doç. Dr. Uğur ÜNAL KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Çalışmaları

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155