Cilt: 9 Sayı: 4, 13.10.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

19. Türk Mimarisinde Çapraz “X” Motif ve İkonografisi

Derleme

Doç. Dr. Ali YÜKSEK KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Rüştü YEŞİL Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0002-8839-0431
Eğitim Programları ve Öğretim
Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Resim
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3848-6635
İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış, Girişimcilik, Strateji, Yönetimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Doç. Dr. Emin YÜREKLİ Pamukkale üniversitesi
Finansal Muhasebe
Prof. Dr. Ünal TÜRKÇAPAR KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
Doç. Dr. Cengiz BUYAR KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 0000-0002-0549-4463
Türk Dünyası Çalışmaları, Genel Türk Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Kültür Tarihi
Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Çalışmaları, Dilbilim, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 0000-0003-2614-4638
Çağdaş Asya Tarihi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Tarihi
Doç. Dr. Yener ÖZEN ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Prof. Dr. Erhan TECİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, SOSYOMETRİ ANABİLİM DALI 0000-0001-6578-5150
Sosyoloji, Aile ve İlişkiler Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Sosyal Hareketler, Sosyolojide Niceliksel Yöntemler, Sosyolojide Niteliksel Yöntemler, İstatistiksel Analiz
Yrd. Doç. Dr. Junus GANIEV KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0001-8859-5464
Makro İktisat, Enflasyon, Para Politikası, Uluslararası İktisat
Doç. Dr. Uğur ÜNAL KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İletişim ve Medya Çalışmaları

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155