Cilt: 7 - Sayı: 4, 15.12.2018

Yıl: 2018

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. ÇAĞATAYCA BİR KUR’AN TEFSİRİ ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

7. TÜRKÇEDE GÖÇÜŞME: TANIM VE TASNİF

Araştırma Makalesi

9. SERİK AĞZINDA ÜNLÜLER

Araştırma Makalesi

15. TÜRK MASAL ANLATMA GELENEĞİNDE ELMA ÖDÜLÜ

Araştırma Makalesi

16. DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK

Araştırma Makalesi

33. AN EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF THE VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS SCALE WITH LATINA/O STUDENTS