Ege Journal of Education
Cover Image
ISSN 1307-4474 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Ege University | http://dergipark.gov.tr/egeefd

Duyuru: Dergimizin Yazım Kuralları ve Makale Şablonu güncellenmiştir [31.03.2019]

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve ilkelere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya YILMAZ
Eğitim Fakültesi Dekanı
 
Editör
Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL
 
Editör Kurulu

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

Doç. Dr.  Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE

Dr. Öğretim Üyesi Fırat SARSAR     

Redaksiyon

Araş. Gör. Dr. Nurullah AKKURT

Araş. Gör. Yasin AYEge Journal of Education

ISSN 1307-4474 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Ege University | http://dergipark.gov.tr/egeefd
Cover Image

135.427

407.064

Duyuru: Dergimizin Yazım Kuralları ve Makale Şablonu güncellenmiştir [31.03.2019]

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve ilkelere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya YILMAZ
Eğitim Fakültesi Dekanı
 
Editör
Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL
 
Editör Kurulu

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

Doç. Dr.  Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE

Dr. Öğretim Üyesi Fırat SARSAR     

Redaksiyon

Araş. Gör. Dr. Nurullah AKKURT

Araş. Gör. Yasin AYVolume 19 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Aday Öğretmenlerde Meraklılık ve Bilgi Okuryazarlığı Üzerine İlişkisel Bir Çalışma
  Pages 353 - 368
  İlkay AŞKIN TEKKOL, Melek DEMİREL
 2. Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutumları ve Geometriye Yönelik Öz-Yeterlikleri
  Pages 369 - 387
  Dilek Çağırgan, Güneş Yavuz, Yasemin Deringöl
 3. Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği'ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Pages 389 - 407
  Feride Bacanlı, Elvan Yıldız Akyol, Semih Kaynak, Mehmet Buğra Özhan
 4. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER AYLAKLIK DÜZEYİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 408 - 424
  Deniz Mertkan Gezgin, Tuğba Kamalı Arslantaş, Evren Şumuer
 5. Mizaç Temelli Müdahale Programının Annelerin Ebeveynlik ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Öz-Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkileri
  Pages 425 - 445
  Yalçın Özdemir, Ali Serdar Sağkal
 6. 6-8. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözerken Sergiledikleri Üst Bilişsel Beceriler: Gümüşhane Örneği
  Pages 446 - 469
  Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Abdullah KAPLAN
 7. Üniversite Öğrencilerinin Karma Öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları
  Pages 470 - 487
  Fatma Bayrak
 8. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Radyan ve Özelde π Sayısına İlişkin Kavramsal Bilgileri
  Pages 488 - 504
  Emrullah ERDEM, Sedat MAN
 9. Eğitim Çantası: Web 2.0 araçlarını kategori bazlı sunan sosyal bir web sitesinin geliştirilmesi
  Pages 505 - 533
  Derya Orhan Göksün, Ozan Filiz, Adile Aşkım Kurt
 10. Vanderbilt Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği (V-DEHB-ÖDÖ) Türkçe Uyarlama Çalışması
  Pages 534 - 558
  Avşar Ardıç, Tuba Küçük Doğaroğlu
 11. Programlamaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Pages 559 - 574
  Gönül ALTAY, Tarık Kışla