Makaleler


T. SOLMAZ, B. ALTAY
YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE DÜŞMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
G. SONER, B. ALTAY
Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
T. SOLMAZ, B. ALTAY
Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları, Pamukkale Tıp Dergisi, (2019)
T. Solmaz, B. Altay
Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, (2019)
B. ALTAY, N. BALTACI
AMNİYOSENTEZ ÖNCESİ GEBELERDE ANKSİYETE DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
B. ALTAY, H. ERKURAN, İ. AYDIN AVCİ
Alzheimerlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, (2018)
G. SONER, B. ALTAY
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Eşcinsellere Yönelik Tutumu, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, (2018)
M. ALTAY, H. CABAR, B. ALTAY
ADOLESAN DÖNEMİ ÇOCUKLARDA BESLENME VE OKUL SAĞLIĞI, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
B. ALTAY, N. BALTACI, İ. AYDIN AVCİ, N. AYDIN
İnfertilte Tedavisi Gören Kadınlarda Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler Level of Anxiety and Affecting Factors At Women Who Have Received Infertility Treatment, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, (2018)
S. OĞUZ, B. ALTAY
HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARIN TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DURUMLARININ SAPTANMASI, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, (2016)
B. ALTAY, Ö. ÖZ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HALK SAĞLIĞI KAPSAMINDA YAPTIKLARI EV ZİYARETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE PROFESYONEL HEMŞİRELİK ROLLERİ, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, (2016)