Konular

• Çok kriterli Karar verme
• Optimizasyon
• Yöneylem Araştırması


Dergiler


Makaleler


E. ÖZCAN, Ş. GÜR, T. EREN
A Hybrid Model to Optimize the Maintenance Policies in the Hydroelectric Power Plants, Politeknik Dergisi, (2021)
N. AVŞAR ÖZCAN, A. SEVİNÇ, Ş. GÜR, E. ÖZCAN, T. EREN
Evaluation of the Transition Process of Industry 4.0 in Automotive Supplier Industry, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
Ş. GÜR, M. MİMAN, T. EREN
Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Akaryakıt Taşımacılığının Çevresel Etkilerini Değerlendirme, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2020)
S. TERZİ, Ş. GÜR, T. EREN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİNE ENDÜSTRİ 4.0 ETKİSİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2020)
Y. SERT, Ş. GÜR, T. EREN
Dördünce Sanayi Devriminin Personel Seçimi Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
B. USLU, Ş. GÜR, T. EREN, E. ÖZCAN
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Bulut Hizmet Sağlayıcı Sıralaması, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (2020)
O. ALKAŞ, Ş. GÜR, T. EREN
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
K. YURDAKUL, H. ALAKAŞ, T. EREN, Ş. GÜR
YAŞLILARA EVDE BAKIM HİZMETİNDE BULUNAN EKİPLERİN ROTALANMASI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2020)
B. TEZCAN, T. EREN, E. ÖZCAN, Ş. GÜR
BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE PERSONELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
R. SAÇAK, Ş. GÜR, T. EREN
AHP ve DEMATEL Yöntemleri İle Nesnelerin İnternetinin İşletmelerde Yapılan Uygulamalarının Analizi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
B. USLU, T. EREN, Ş. GÜR
BULUT HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN KRİTERLERİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2019)
A. ÖZKAYA, Ş. GÜR, T. EREN
Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
S. KOÇTEPE, H. ALAKAŞ, Ş. GÜR, T. EREN
Basketbol Karşılaşmasında Görevli Organizasyon Personellerinin 0-1 Tam Sayılı Programlama Yöntemi ile Çizelgelenmesi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
A. YELEK, T. EREN, Ş. Gür, H. ALAKAŞ
Metro İstasyon İşletme Şeflerinin Vardiyalarının Hedef Programlama ile Çizelgelenmesi, Demiryolu Mühendisliği, (2019)
E. SONEL, Ş. GÜR, T. EREN
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME İLE SAĞLIK TURİZMİNDE ŞEHİR SEÇİMİ VE ANALİZİ, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, (2019)
B. YEŞİLYURT, K. KARAKUŞ, Ş. GÜR, T. EREN
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Paket Programı Seçimi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
E. VARLI, K. TURNA, T. EREN, Ş. GÜR
PERSONEL YETERLİLİKLERİNİ DİKKATE ALAN HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ, Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, (2018)
T. EREN, Ş. GÜR
AMELİYATHANELERİN PERFORMANSLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BULANIK AHP İLE DEĞERLENDİRMESİ, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, (2018)
B. Uslu, N. Bedir, Ş. Gür, T. Eren
0-1 HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ, Sağlık Akademisi Kastamonu, (2018)
N. AKÇA, S. SÖNMEZ, Ş. GÜR, A. YILMAZ, T. EREN
Kamu Hastanelerinde Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Finans Yöneticisi Seçimi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2018)
S. KOÇTEPE, N. BEDİR, T. EREN, Ş. GÜR
Organizasyon Görevlileri İçin Personel Çizelgeleme Probleminin 0-1 Tam Sayılı Programlama İle Çözümü, Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, (2018)
Ş. GÜR, M. HAMURCU, T. EREN
Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Ş. GÜR, N. BEDİR, T. EREN
Analitik Ağ Süreci Ve PROMETHEE Yöntemleri İle Gıda Sektöründeki Orta Ölçekli İşletmeler İçin Pazarlama Stratejilerinin Seçimi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2017)
D. EREN, Ş. GÜR
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İŞLETMELER İÇİN CRM PAKET PROGRAMLARININ SEÇİMİ, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)
A. ÇOPUR, B. ASLAN, Ş. GÜR, T. EREN
ECZANE ÇİZELGELEME PROBLEMİ: BİR ÖRNEK UYGULAMA, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)