Sayı: 27, 30.11.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

41. Mikroakışkan Platformda Proteine Bağlı Üremik Toksin Adsorpsiyonunun Modellenmesi

Araştırma Makalesi

75. Derin Öğrenme Vasıtasıyla Masa Tenisi Topu Takibi