Lütfi SÜRÜCÜ Dr. European Leadership University
Yayın 15 Hakemlik 2 CrossRef Atıf 7 TR Dizin Atıf 21
15 Yayın
2 Hakemlik
7 CrossRef Atıf
21 TR Dizin Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Kurum

European Leadership University

Popüler Yayınları

Boş Zaman Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazarlar: Lütfi SÜRÜCÜ, Şenay Sahil ERTAN
DOI: 10.17336/igusbd.717930
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 284

0

ATIF

1

FAVORİ

284

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

431

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
DİJİTAL LİDERLİK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Yayın Bilgisi: 2022 , Abant Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.11616/asbi.1099012
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 409

0

ATIF

1

FAVORİ

409

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YETKİNLİĞİ ÖLÇEĞİ: BIR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Yayın Bilgisi: 2022 , Beykoz Akademi Dergisi
DOI: 10.14514/beykozad.1101445
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 106

0

ATIF

0

FAVORİ

106

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
DİJİTAL LİDERLİK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Yayın Bilgisi: 2022 , Abant Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.11616/asbi.1099012
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 409

0

ATIF

1

FAVORİ

409

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

416

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Boş Zaman Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazarlar: Lütfi SÜRÜCÜ , Şenay Sahil ERTAN
DOI: 10.17336/igusbd.717930
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 284

0

ATIF

1

FAVORİ

284

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye ve Çin Örnekleri (2000-2020)
Yayın Bilgisi: 2022 , Güvenlik Stratejileri Dergisi
DOI: 10.17752/guvenlikstrtj.1026084
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 236

0

ATIF

0

FAVORİ

236

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

431

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Otantik Liderliğin Çalışan Performansına Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü
DOI: 10.15869/itobiad.870781
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 579

0

ATIF

0

FAVORİ

579

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Dönüştürücü Liderlik, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.882644
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 483

0

ATIF

0

FAVORİ

483

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
KAPSAYICI LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Lütfi SÜRÜCÜ , Ahmet MASLAKÇI
Yayın Bilgisi: 2021 , Doğuş Üniversitesi Dergisi
DOI: 10.31671/doujournal.973009
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1186

0

ATIF

0

FAVORİ

1186

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON JOB STRESS
Yayın Bilgisi: 2021 , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.17755/esosder.842877
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 587

2

ATIF

0

FAVORİ

587

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

243

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Resonant Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yayın Bilgisi: 2021 , Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
DOI: 10.19168/jyasar.830127
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 490

0

ATIF

0

FAVORİ

490

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
The Impact of Leadership Styles on Job Satisfaction: A Study of The Hospitality Industry
Yayın Bilgisi: 2021 , Yönetim Bilimleri Dergisi
DOI: 10.35408/comuybd.787432
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1610

0

ATIF

0

FAVORİ

1610

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

631

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE KAVRAMSAL İNCELEME
Yazarlar: Lütfi Sürücü , Ahmet Maşlakçı
DOI: 10.29064/ijma.397853
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3768

5

ATIF

0

FAVORİ

3768

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.
: DergiPark Kullanıcı Rozeti hakkında bilgi almak için tıklayınız.