Recep FEDAİ profil resmi
Recep FEDAİ Doç. Dr. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi
Yayın 9 Hakemlik 23 CrossRef Atıf 6 TR Dizin Atıf 3
9 Yayın
23 Hakemlik
6 CrossRef Atıf
3 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Kamu Politikası Kamu Yönetimi

Kurum

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi

Popüler Yayınları

Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003
Yayın Bilgisi: 2019 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.519593
ATIF 3 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4513

3

1

4513

Yayınlar

0

2060

0

4267

FORDİZMDEN POST-FORDİZME GEÇİŞ SÜRECİNDE KURUMSALCILIĞIN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.617876
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3392

0

3392

0

1745

0

1188

0

1678

1

4513

0

5742

Yayınlar

2

0

2060

1

0

1745

Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003
Yayın Bilgisi: 2019 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.519593
ATIF 3 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4513

3

1

4513

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.