Academic Journal of History and Idea
Cover Image
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Hakan YILMAZ | https://dergipark.org.tr/atdd

26.771

186.132


40'a  yakın Uluslararası İndex ve Veritabanı'nda yer alan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,   Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile ilmi araştırmalar ve yayıncılık üzerine protokolü bulunan bir yayın kuruluşudur.


Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

Academic Journal of History and Idea

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Hakan YILMAZ | https://dergipark.org.tr/atdd
Cover Image

26.771

186.132


40'a  yakın Uluslararası İndex ve Veritabanı'nda yer alan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,   Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile ilmi araştırmalar ve yayıncılık üzerine protokolü bulunan bir yayın kuruluşudur.


Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

Volume 6 - Issue 2 - Jul 2019
 1. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’nin Savunma Sanayisi ile İlgili Arayışları: General M. Sırrı Seyrek’in Mısır ve İngiltere Temasları (1942-1943)
  Pages 364 - 387
  İrşad Sami Yuca, Nevzat Erdoğan
 2. Van Milletvekili İbrahim Arvas’ın Biyografisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Faaliyetleri
  Pages 388 - 432
  Volkan Tunç
 3. Kûtü’l Amâre Esiri Bir İngiliz Subayın Anıları ve Anadolu’ya Dair Gözlemleri
  Pages 433 - 472
  Hadi Belge, Sibel Erbaş
 4. Selçuklu Öncesinde: İç Asya Ve İran Kavimleri Arasında Yaşanan İlişkilerde Horasan’ın Rolü
  Pages 473 - 494
  Yunus Arifoğlu
 5. Kahkaha Kalesi'nin 20 Yıllık Mahpusu: İsmail Mirza Safevi
  Pages 495 - 518
  Tofiq Nəcəfli
 6. Mezopotamya Kent Devletlerinin Kuruluş Nazariyeleri ve Etkin Bir Faktör Olarak Din
  Pages 519 - 545
  Yusuf Kılıç, Elvan Eser
 7. Eski Mezopotamya’da Kutsal Evlilik Metinleri ve “Kutsal/Kült/Mabet Fahişe(Si)” İbâresi
  Pages 546 - 575
  Sebahattin Bayram
 8. Hititçe Çiviyazılı Belgelerde ÉRINMEŠ parašant-
  Pages 576 - 591
  Şafak Bozgun
 9. Şeyh Seyyîd Abdülkâdir-i Belhi’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri
  Pages 592 - 637
  Nurgül Bağcı
 10. Eski Mezopotamya’da Başörtüsü Kullanımı Üzerine
  Pages 638 - 662
  Sebahattin Bayram, Ömer Kahya
 11. Sevinç Çokum’un “Ağustos Başağı” Adlı Romanında Deyimler, Atasözleri ve Aforizmalar
  Pages 663 - 703
  Perihan Onat
 12. Hititçe Çiviyazılı Belgelerde Geçen (GIŠ)zau-: “Bir Kült Nesnesi” Kelimesi Üzerine Bazı Gözlemler
  Pages 704 - 719
  Şafak Bozgun
 13. Namık Kemal’in Eski Türk Edebiyatına Eleştirileri
  Pages 720 - 731
  Fatma Yılmaz
 14. Fars Edebiyatında İlk Sâkînâme Örneği
  Pages 732 - 753
  Funda Türkben Aydın
 15. Teknoloji Bağımlılığının Sebepleri Üzerine Bir Roman Analizi: “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”
  Pages 754 - 775
  Yasemin Nur Çini
 16. Eski Türkçeyle Yazılmış Abide ve Metinlerde Zaman Bildiren Kelimeler
  Pages 776 - 791
  Deniz Demiryakan
 17. АЗЕРБАЙДЖАН В ГЕОПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ. (на основе современной российской историографии)
  Pages 792 - 816
  Marziya İskenderova
 18. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Bölgesinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu ve Gelişimi (2003-2018)
  Pages 817 - 832
  Emin Melikov
 19. Safiye Erol’un “Kadıköyü’nün Romanı” Adlı Eserinde Atasözleri, Deyimler ve Aforizmalar
  Pages 833 - 881
  Seda Bağcı
 20. Male Sınıfı İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Konvansiyonel (geleneksel) Savaştaki Yeri
  Pages 882 - 897
  Caner Karakuş, Filiz Katman
 21. İranlı Yazar Sâidî ve Eserlerinde Sihirli Gerçekçilik
  Pages 898 - 914
  Ceylan Mollamehmetoğlu
 22. Çağdaş İran Edebiyatında Köy Edebiyatı
  Pages 915 - 937
  Mitat Çekici
 23. بررسی اندیشه و عرفان عین القضات همدانی مقالۀ مستخرج از رساله
  Pages 938 - 963
  Siamak Saadati
 24. The Ottoman-Safavid War 1578-1590 And The Crimean Khanate
  Pages 964 - 983
  Farah Hüseyn
 25. Sözleşmeli İşçiler ve Koloniler
  Pages 984 - 1007
  Hüseyin Günarslan
 26. Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi Romanında Halk Edebiyatı Motifleri
  Pages 1008 - 1016
  Özlem Kaşkaoğlu
 27. 19. Yüzyılın İlk Yarısında Derbent'in Sosyo-Politik Yaşamı (KAK*nun Verilerine Dayanarak)
  Pages 1017 - 1027
  Mahire Azizova
 28. Rodos’un Fethinden Önce Osmanlı ve St. Jean Şövalyeleri Arasındaki İlişki
  Pages 1028 - 1044
  Tuğrulhan Karaduman
 29. 1930'daki Nuha-Zagatala İsyanı’nın Yenilgisinden Sonra Alınan Ceza Önlemleri Hakkında
  Pages 1045 - 1059
  Anvar Mammadov
 30. Anadolu ve Rumeli Gümüş Madenleri (1453-1789)
  Pages 1060 - 1084
  Erdem Saka
 31. Özbekistan'da Turizmin Gelişmesi: Geçmiş ve Bugün
  Pages 1085 - 1096
  Oybek Juliboyogli
 32. Ərəb Mənbələrində Arran Şəhəri Tiflis
  Pages 1097 - 1111
  Şahlar Şərifov
 33. Cumhuriyet Döneminde Sıtma İle Mücadele ve Yasal Düzenlemeler (1923-1946)
  Pages 1112 - 1137
  Söhrab Mustafayev
 34. Soğuk Savaş Döneminde ABD ve SSCB’nin Politik İstihbarat Yöntemlerinin Karşılaştırması
  Pages 1138 - 1150
  İsmayıl Hasanov, Filiz Katman
 35. Azərbaycanda Demokratik Parlament İnstitutuna Seçkilər (1995-2006-cı illər)
  Pages 1151 - 1163
  Alı Məhəmməd oğlu Balayev
 36. Batı’ya Yön Veren Metinler (4 Cilt)
  Pages 1164 - 1174
  Aytaç Çağlar