Subjects

• Social Science
• Statistical Analysis and Applications
• Production and Operation Management
• Supply Chain Management


Journals


Articles


B. YILDIZ, E. ÇAVDAR
Dimensions of Vehicle Quality: Scale Development Study, BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies, (2020)
B. YILDIZ, E. ÇAVDAR
The Mediating Role of Reverse Logistics in the Effect of Green Production on Environmental and Economic Performance, Journal of the Human and Social Science Researches, (2020)
B. YILDIZ
İMALAT FİRMASI ÇALIŞANLARININ İNOVASYON YETENEKLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Journal of Business Economics and Management Research, (2020)
B. YILDIZ, B. SAYIN
TEDARİK ZİNCİRİ MÜŞTERİ ENTEGRASYONUNUN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜRÜN İNOVASYON KAPASİTESİNİN ARACI ROLÜ, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2020)
B. YILDIZ
YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ, Osmaniye Korkut Ata University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2020)
B. YILDIZ
E-TİCARET LOJİSTİK HİZMET KALİTESİNİN GÜVEN, MEMNUNİYET VE SADAKAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2020)
B. YILDIZ, Ş. ÇİĞDEM, M. SEYHAN
TEDARİK ZİNCİRİ ALANYAZINI ROTASI: LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN EVRİMİ, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
B. YILDIZ, A. ÇETİNDAŞ
THE MEDIATING ROLE OF SUPPLY CHAIN FLEXIBILITY AND SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN TERMS OF THE EFFECT OF SUPPLY CHAIN INTEGRATION ON FIRM PERFORMANCE, Verimlilik Dergisi, (2020)
B. YILDIZ
Content Analysis of Service Quality of Cargo Companies, Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research, (2020)
B. YILDIZ, B. SAYIN
Yalın Üretim Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerindeki Etkisi, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
B. YILDIZ, B. SAYIN
ÖRGÜTSEL İNOVASYONUN ÜRÜN İNOVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜRETİM ESNEKLİK VE ÇEVİKLİĞİNİN ARACI ROLÜ, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
B. YILDIZ, H. ASLAN
Challenges In Innovation Activities In Manufacturing Companies: A Scale Development Study, Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2019)
B. Yıldız, M. AYTEKİN
Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İnovasyonun Aracı Rolü İle Çevresel Dinamizmin Moderatör Rolü, Journal of Yaşar University, (2019)
H. ASLAN, B. YILDIZ
THE MEDIATING ROLE OF INNOVATIVE CLIMATE İN THE EFFECT OF INTRAPRENEURING ON NEW PRODUCT DEVELOPMENT, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2019)
B. YILDIZ, M. SEYHAN
ÜRÜN İNOVASYON UYGULAMALARININ ÜRÜN PAZAR PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜRÜN KALİTESİNİN ARACI ROLÜ, Electronic Journal of Social Sciences, (2019)
B. YILDIZ, Ş. ÇİĞDEM
The Role of Supplier Innovativeness in The Effect of Innovation Strategy On Innovation Performance, MANAS Journal of Social Studies, (2019)
B. YILDIZ, M. AYTEKİN
Analysis of the Effect of Supplier Quality Management on Performance by Structural Equation Model, Gaziantep University Journal of Social Sciences, (2019)
B. YILDIZ, Ş. ÇİĞDEM
Tedarikçi Yenilik Odağının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Alıcı-Tedarikçi İlişkisinin Düzenleyici Rolü, The International New Issues in Social Sciences, (2018)
B. YILDIZ, M. AYTEKİN, Ş. ÇĞDEM
İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMETRİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DERSİN KAZANIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Dicle University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2018)
B. YILDIZ, Ş. ÇİĞDEM
THE APPLICATION OF STRUCTURAL EQUATION MODELING ON THE ANALYSIS OF AIRLINE SERVICE QUALITY AND ITS IMPACT ON CUSTOMER SATISFACTION, Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, (2018)
M. ÇELİK, B. YILDIZ
HEMŞİRELERDE MESLEKİ BAĞLILIK, ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)