Konular

• Eğitim Yönetimi


Dergiler

Hakem
Yazar

Makaleler


D. AKAN, M. KILIÇ
Öğretmen Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi, Turkish Journal of Educational Studies, (2020)
D. AKAN, M. YARIM
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE OKUL MÜDÜRÜ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. AZİMİ, D. AKAN
Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri, Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, (2019)
İ. YILDIRIM, D. AKAN, S. YALÇIN
Okullarda Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Karar Verme Sürecine Katılım, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
D. AKAN, M. AZİMİ
OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, (2019)
İ. YILDIRIM, D. AKAN
İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
M. SAVAŞ YALÇIN, D. AKAN
Ortaöğretim Finansmanının Sağlanmasında Kamu Kesiminin Görev ve Sorumlulukları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
D. AKAN, M. KILIÇ
Dağıtımcı Liderliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri, Turkish Journal of Educational Studies, (2018)
S. YALÇIN, D. AKAN, İ. YILDIRIM
Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. BAŞAR, M. DOĞAN, D. AKAN, N. ŞENER
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
İ. YILDIRIM, D. AKAN, S. YALÇIN
Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Okul Etkililiği Algıları Arasındaki İlişki, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
Ş. SEZER, D. AKAN
OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİM STİLLERİNİN YÖNETİM KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, (2016)
D. Akan
Okul Kültürü Bağlamında İlköğretim Kurumlarında Etkili Okul Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
S. YALÇIN, D. AKAN
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
S. Yalçın, İ. Yıldırım, D. Akan
Öğretmenlerin İş Yaşam Kaliteleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
D. AKAN, N. ŞENER, M. BAŞAR, B. ŞEN
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Okul Yöneticisi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2016)
D. AKAN, M. BAŞAR, C. ŞAHİN
OKULLARIN SOSYAL SERMAYELERİ İLE ÖRGÜTSEL İMAJLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
D. AKAN, F. BEKTAŞ
Öğretmen Görüşlerine Göre Okullarda İş Yaşamı Kalitesi, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, (2014)
D. AKAN, İ. YILDIRIM, S. YALÇIN
OKUL MÜDÜRLERİ LİDERLİK STİLİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (OMLSÖ), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2014)
D. AKAN
Öğretmen algılarına göre ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları ile okul kültürü arasındaki ilişki, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2014)
D. AKAN, M. SAVAŞ
İLKOKULLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, (2014)
M. BAŞAR, D. AKAN, İ. ÇANKAYA
Örtük Program Çerçevesinde Okul Yöneticilerinin Yönetsel Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2014)
D. AKAN, S. YALÇIN, İ. YILDIRIM
EĞİTİM DENETİCİLERİNİN MESLEKİ MEMNUNİYET/MEMNUNİYETSİZLİK DÜZEYLERİ / Professional Contentmentand Discontentment of the EducationSupervisors, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (2013)