Enes BÜYÜK Doç. Dr. Samsun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayın 21 Hakemlik 18 CrossRef Atıf 15 TR Dizin Atıf 7
21 Yayın
18 Hakemlik
15 CrossRef Atıf
7 TR Dizin Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları Tefsir tefsir, israiliyat, şeh haşiye

Kurum

Samsun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Popüler Yayınları

1

ATIF

1

FAVORİ

1159

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sahâbe Tefsirinde Hakikî İhtilâf Problemi ve Gerekçeleri
Yayın Bilgisi: 2019 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.520931
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1552

1

ATIF

1

FAVORİ

1552

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
REYLE TEFSİRİ YASAKLAYAN RİVAYET BAĞLAMINDA REY-TEFSİR İLİŞKİSİ
DOI: 10.33415/daad.568532
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2420

1

ATIF

1

FAVORİ

2420

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

0

FAVORİ

208

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
el-Muharrerü’l-Vecîz’in Kaynakları, Nüshaları, Neşirleri ve Hakkında Yapılan Bilimsel Çalışmalar
Yayın Bilgisi: 2022 , Dergiabant
DOI: 10.33931/dergiabant.1162965
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 261

0

FAVORİ

261

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İdrîs-i Bitlisî’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesindeki Tahkik Tavrı
Yayın Bilgisi: 2021 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.31121/tader.976845
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 287

0

FAVORİ

287

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tefsir’in Dini İlimler Arasındaki Konumuna Dair Bazı Envârü’t-Tenzîl Hâşiyelerinin İncelenmesi
Yayın Bilgisi: 2020 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.743708
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 530

0

FAVORİ

530

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Envârü’t-Tenzîl Şerh-Hâşiyelerinde Tefsir İlminin Mahiyeti
Yayın Bilgisi: 2020 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.690206
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 588

0

FAVORİ

588

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

459

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Klasik Dönemde Kur’an’da Neshi Reddeden Bir Müfessir: Safedî’nin Nesh Teorisine Yaklaşımı
Yayın Bilgisi: 2020 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.753962
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2165

0

FAVORİ

2165

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Safedî’nin Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri Yöntemine Yaklaşımı
Yayın Bilgisi: 2020 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.715801
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1133

0

FAVORİ

1133

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tefsirde İsrâiliyyâta Dair Bazı Tespit Ve İddiaların Değerlendirilmesi
Yayın Bilgisi: 2019 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.620363
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1331

0

FAVORİ

1331

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi
Yayın Bilgisi: 2019 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 599

0

FAVORİ

599

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
REYLE TEFSİRİ YASAKLAYAN RİVAYET BAĞLAMINDA REY-TEFSİR İLİŞKİSİ
DOI: 10.33415/daad.568532
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2420

1

FAVORİ

2420

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sahâbe Tefsirinde Hakikî İhtilâf Problemi ve Gerekçeleri
Yayın Bilgisi: 2019 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.520931
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1552

1

FAVORİ

1552

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

1493

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tefsirde İstimdâd: Klasik Dönemde Tefsirin İlişkili Görüldüğü İlimler
Yayın Bilgisi: 2018 , Trabzon İlahiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 759

0

FAVORİ

759

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

1159

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

629

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

806

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

3643

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

746

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

407

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

4653

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

Klasik Dönemde Kur’an’da Neshi Reddeden Bir Müfessir: Safedî’nin Nesh Teorisine Yaklaşımı
Yayın Bilgisi: 2020 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.753962
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2165

1

ATIF

0

FAVORİ

2165

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tefsirde İsrâiliyyâta Dair Bazı Tespit Ve İddiaların Değerlendirilmesi
Yayın Bilgisi: 2019 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.620363
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1331

5

ATIF

0

FAVORİ

1331

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
REYLE TEFSİRİ YASAKLAYAN RİVAYET BAĞLAMINDA REY-TEFSİR İLİŞKİSİ
DOI: 10.33415/daad.568532
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2420

1

ATIF

1

FAVORİ

2420

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sahâbe Tefsirinde Hakikî İhtilâf Problemi ve Gerekçeleri
Yayın Bilgisi: 2019 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.520931
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1552

1

ATIF

1

FAVORİ

1552

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mâtürîdî’nin Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Bunun Te’vîlât’taki Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme
Yayın Bilgisi: 2019 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.520370
ATIF 6 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1493

6

ATIF

0

FAVORİ

1493

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

1

FAVORİ

1159

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.