Special Issue

Volume: 20 - Issue:

Special Issue Year: 2017

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Research Article

1. Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi

Research Article

14. Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Research Article

16. Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Research Article

17. Yonca Silaj ve Besleme Kalitesinin FT-NIRS Teknolojisi ile Saptanması

Research Article

18. Çukurova Koşullarında Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Klonal Yolla Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma

Research Article

25. Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri

Research Article

27. Biyoetanol Üretiminde Kullanılmış Tatlı Sorgum Saplarının Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Research Article

28. Dünya ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimine Bir Bakış

Research Article

36. Bazı Pelemir (Cephalaria syriaca L.) Çeşitlerinin Türkiye’nin Farklı Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

Research Article

37. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık -Yazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Research Article

39. Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi

Research Article

47. Su Stresine Toleranslı Yer fıstığı (Arachis hypogaea) Hatlarının Belirlenmesi

Research Article

54. Orta Anadolu Bölgesi Kuru Koşullarında Buğday Tabanlı Üretimde Doğrudan Ekim

Research Article

58. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Zeleny Sedimantasyon Analizi ve Diğer Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Research Article

64. Farklı Yaşlardaki Anason (Pimpinella anisum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi

Research Article

68. Ülkemizin Farkli Bölgelerinden Toplanan Bakla (Vicia faba L.) Yerel Populasyonlarinin Agronomik ve Morfolojik Karekterizasyonu

Research Article

70. Kuraklık Stresine Dayanıklı Nohut Genotiplerinin Geliştirilmesi

·         Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

·         Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (The journal doesn’t have APC or any submission charges).