Makaleler


A. KULOĞLU, B. AKPINAR
KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
E. YILMAZ, B. AKPINAR
GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
B. AKPUNAR, F. ERDAMAR
ÖĞRETMEN İSTİHDAMI ve ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER BAĞLAMINDA AŞIRI EĞİTİMLİLİK SORUNU, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
O. ASLAN, B. AKPUNAR, F. ERDAMAR
OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM LİDERLİĞİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Electronic Journal of Education Sciences, (2018)
F. ÖZDAŞ, B. AKPINAR
ORTAOKULLARDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
T. AKYILDIZ, B. AKPUNAR
OKUL YÖNETİCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Electronic Journal of Education Sciences, (2018)
A. Akmençe, B. Akpunar, E. Akmençe
Holistik Dil Eğitimi, Harran Maarif Dergisi, (2017)
F. ERDAMAR, B. AKPUNAR
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK ALGISI: METAFORİK BİR ÇALIŞMA, Electronic Journal of Education Sciences, (2017)
B. AKPINAR, T. TUNCEL, E. ÖZEREN
MATEMATİĞİN EKONOMİK KALKINMADAKİ YENİ ROLÜ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
E. ÖZEREN, B. AKPINAR
3- İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI, Electronic Journal of Education Sciences, (2016)