Makaleler


A. ÜNAL, F. ÇÖZELİ
Yerli Turistlerin ve Ziyaretçilerin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Edirne Örneği, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), (2020)
A. ÜNAL, O. ÇELEN, S. BAYAR, M. TUNA
Cittaslow Destinasyonlarında Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma, Tourism and Recreation, (2020)
A. ÜNAL, S. BAYAR, O. ÇELEN, M. TUNA
Yerli Turistlerin Algıladıkları Memnuniyetin Tekrar Ziyaret Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Tourism and Recreation, (2020)
A. ÜNAL, G. ÇAKIR, S. BAYAR, O. ÇELEN
Turistlerin Konaklama İşletmelerine Yönelik Şikâyetlerinin İncelenmesi: Marmara Bölgesi Otellerine Yönelik Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, S. BAYAR
Turistlerin Destinasyon Alışveriş Olanaklarından Memnuniyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Göbeklitepe Örneği, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, (2020)
A. ÜNAL
DESTİNASYONDA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİSTLER HAKKINDAKİ ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GÖBEKLİTEPE ÖRNEĞİ, Journal of Yaşar University, (2020)
A. ÜNAL
Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
A. ÜNAL
DESTİNASYON SEÇİMİNDE TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KUZEY MAKEDONYA ÜSKÜP ÖRNEĞİ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, S. BAYAR
Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, (2020)
A. ÜNAL
Turistlerin destinasyon seçimlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Göbeklitepe örneği, Journal of Tourism Theory and Research, (2020)
A. ÜNAL
Sosyal Medyanın Destinasyon Marka Farkındalığı Kalitesi Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Journal of Hospitality and Tourism Issues, (2020)
A. ÜNAL, O. ÇELEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TURİSTİK DESTİNASYON İMAJ ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, S. BAYAR
YERLİ ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON SEÇİMLERİNDE INSTAGRAM’IN ROLÜNÜN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BURSA ULUDAĞ ÖRNEĞİ, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, O. ÇELEN
BULGAR TURİSTLERİN DESTİNASYON ALIŞVERİŞ TERCİHLERİNİN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, S. BAYAR
Türkiye’de Destinasyon Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. ÜNAL
Instagram İçeriklerinin Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimleriyle İlgili Anlık Algı Değişimlerine Etkisinin Belirlenmesi, Turizm Akademik Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, G. ÇAKIR
Turistlerin Destinasyon Seçim Kararlarında Destinasyon İmajının Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kaş Örneği, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. ÜNAL, O. ÇELEN
DESTİNASYON PAZARLAMA ARAÇLARINDAN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AKDENİZ DESTİNASYONLARI ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, (2020)
A. ÜNAL
TURİSTİK TÜKETİCİLERİN DESTİNASYON SEÇİMİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİ VE SATIN ALMA SONRASI DEĞERLENDİRMELERİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ, Kapadokya Akademik Bakış, (2019)
A. ÜNAL
Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)