Konular

• İslam Tarihi
• Ortaçağ Halk Kültürü
• Ortaçağ Kentleri
• Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
• İlahiyat


Makaleler


İ. UÇAR
İlk Dönem İslâm Tarihi’nde Sıra Dışı Bir Kadın: Secâh ve Peygamberlik İddiası, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
İ. UÇAR
Reconquista: Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, Kalemname, (2020)
İ. UÇAR
Aile Kurumunun Oluşumunda Kadının Rolü -Medine Dönemi-, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
İ. UÇAR
Mekânın Üretimi: Hz. Muhammed Dönemi Medîne’de Gündelik Hayat (Doktora Tezi), ULUM, (2019)
İ. UÇAR
Bir Berberî Hanedânlık: Muvahhidler (1147-1229), Kalemname, (2019)
İ. UÇAR
Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm, Amasya İlahiyat Dergisi, (2019)
İ. UÇAR
Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
İ. UÇAR, Y. Kocabıyık
XI. İslam Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve “İslâm Tarihinde Darbeler” Paneli (5-6 Temmuz 2018), Kalemname, (2018)
İ. UÇAR
HZ. PEYGAMBER ZAMANINDA MEDÎNE’DE ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2017)
İ. UÇAR
ANTİK MISIR, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (2017)
Ş. DOĞAN, İ. UÇAR
BÜTÜN YÖNLERİYLE OSMANLICA VE MİRASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. UÇAR
EMEVİLERDE GÜNLÜK YAŞAM, Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (2016)
İ. UÇAR
İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE TÜRKLER VE TÜRK ÜLKELERİ, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)