Subjects

• Education & Teacher Training


Journals

Editor
Reviewer
Reviewer
Author
Reader

Articles

H. Berkant, M. KANDIRMAZ
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, International Journal of Eurasian Education and Culture, (2018)
H. Berkant, A. İncecik
ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, (2018)
H. Berkant, Z. Ermeydan
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilim-sözde bilim ayrımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Education, (2017)
H. BERKANT, A. TÜZER
Investigation of Eight Grade Students’ Reading Habits and Quantitative Courses Achievements in terms of Various Variables, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
H. BERKANT, M. GÜL
Union Member Teachers’ Perceptions and Expectations towards Unions, Journal of the Human and Social Science Researches, (2017)
H. BERKANT, S. GENÇOĞLU
Farklı Lise Türlerinde Çalışan Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Görüşleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
H. BERKANT, Z. SÜRMELİ
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Kazandırılmasında Yaşanan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2013)
H. BERKANT, D. REYHANLIOĞLU, İ. EREN
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine Giriş Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2012)