Söylem Journal of Philology
Cover Image
e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi


Söylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, folklore, science of translation, sociology of literature and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   index copernicus logo ile ilgili görsel sonucu

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

1507569.png   Img.aspx?img=Sis-Logo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg
                             
 

Söylem Journal of Philology

e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi
Cover Image

19.055

73.112


Söylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, folklore, science of translation, sociology of literature and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   index copernicus logo ile ilgili görsel sonucu

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

1507569.png   Img.aspx?img=Sis-Logo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg
                             
 
Söylem 2018/2 Last Issue
Volume 3 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Jenerik, Yazım Kuralları ve İçindekiler
  Pages 104 - 110
  Yayın Kurulu
 2. Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler
  Pages 111 - 125
  Yasemin Mumcu
 3. İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş
  Pages 126 - 137
  Yasemin Bayraktar, Cafer Gariper
 4. Zaman ve Hız Odağında Hüsn-ü Aşk
  Pages 138 - 145
  Jale Özata Dirlikyapan
 5. The Importance of the Author in the Creation of Textual Meaning from the Perspectives of Ransom, Bakhtin and Barthes
  Pages 146 - 152
  Kenan Yerli
 6. Emilio Cecchi’s Travel to Greece between Arcadian Myth, Modernity of antiquity and Western Intellectual Stereotypes
  Pages 153 - 167
  Cristiano Bedin
 7. The Reversal of Courtly Love Tradition in Thomas Malory’s Le Morte Darthur: The Case of Tristan and Isolde
  Pages 168 - 187
  Meriç Tutku Özmen, Şafak Horzum
 8. Cengiz Aytmatov’un Son Romanı Ebedî Gelin-Dağlar Yıkıldığı Zaman’da Mekân Meselesi
  Pages 188 - 196
  Mehmet Aydın, Mehmet Aydıb
 9. Sarıkamış/Beyaz Hüzün Romanında Savaş Ortamının Duygular Üzerinden Aktarımı
  Pages 197 - 208
  Selami Alan
 10. Üç Hikâye Üç Varoluş Biçimi: Cemil Kavukçu'da Ben/Öteki ve Toplum
  Pages 209 - 216
  Emel Aras
 11. Lâmi'î'nin Mesnevîlerinde Kadın Algısı
  Pages 217 - 251
  Süleyman Yiğit
 12. Dil Öğrenimi Sürecinde İşlevsel Yabancıllık
  Pages 252 - 271
  Yusuf Topaloğlu
 13. ḳa Zamiri ve Onun Türevleri Hakkında Bazı Tespitler
  Pages 272 - 283
  Mehdi Rezaei
 14. Dragor Nehri’nin Taşıdığı Deyimler
  Pages 284 - 289
  Filiz Mehmetoğlu
 15. Latin Harfli Kırgızca "Nutuk-Kyep" Adlı Eser Üzerine
  Pages 290 - 299
  Ali Çelik
 16. Kurmaca Dünyadan Kadınlık Deneyimleri
  Pages 300 - 304
  Gizem Ece Gönül
 17. Edebiyat Teorilerinin Felsefi Temelleri
  Pages 305 - 310
  Emrah Peksoy
 18. Kolektif Endişe: İnsan Olmak
  Pages 311 - 313
  Ahmet Duran Arslan
 19. Batı Edebiyatında Akımlar Hakkında
  Pages 324 - 325
  Bilal Öngül