Söylem Journal of Philology
Cover Image
e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi

20.917

82.652


Söylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, folklore, science of translation, sociology of literature and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   index copernicus logo ile ilgili görsel sonucu

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

1507569.png   Img.aspx?img=Sis-Logo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg
                             
 

Söylem Journal of Philology

e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi
Cover Image

20.917

82.652


Söylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, folklore, science of translation, sociology of literature and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   index copernicus logo ile ilgili görsel sonucu

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

1507569.png   Img.aspx?img=Sis-Logo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg
                             
 
Volume 4 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Jenerik ve İçindekiler 2019/1
  Pages 1 - 6
  Editör Kurulu
 2. Wayne C. Booth’un Retorik Kuramı Bağlamında Amat’ın Anlatıcısının Bir Anlatı Kişisi Olarak İncelenmesi
  Pages 6 - 24
  Tolga Kavalcı, Nihayet Arslan
 3. Logosantrik Bir Dil Projesi Olarak Servet-i Fünun’un Mai ve Siyah’taki Tezahürleri: Mai ve Siyah’ta Dil Arayışı ve Modernitenin Cinsiyeti
  Pages 25 - 43
  Bilge Ulusman
 4. Sevgi Soysal'ın "Yürümek" Adlı Romanını Bildungsroman ve Kadın Bildungsromanı Olarak Okumak
  Pages 44 - 56
  Güzel Zeynep Tunçok
 5. Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşka Dair" Adlı Hikâyesini Empati (Duygudaşlık) Kuramı Bağlamında Çözümleme Denemesi
  Pages 57 - 63
  Türkan Yeşilyurt
 6. Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri
  Pages 64 - 78
  Yasemin Koç
 7. Burhan Sönmez'in Labirent Adlı Eserinde Bir Yapısöküm Okuması- Çağdaş Bir Metnin Sınıf-içi Uyarlaması
  Pages 79 - 89
  Esra Başak Aydınalp
 8. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi
  Pages 90 - 104
  Onur Akbaş
 9. "Gülün Adı" Adlı Romanın Toplumsal Dil Bilimi Bağlamında İncelenmesi
  Pages 105 - 124
  Ensar Kılıç
 10. Eski Uygurca Kelimelerin Çince Karakterlerle Yazımında Ünsüz Türemesi Olayı
  Pages 125 - 141
  Hüseyin Yıldız
 11. Göçebe Benlikler: Kör Ayna Kayıp Şark
  Pages 142 - 146
  Ahmet Duran Arslan
 12. Yazım Kuralları
  Pages 2 - 5
  Editör Kurulu