Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Dergiler

Alan Editörü
Hakem

Makaleler


S. NAMLI, A. KAYA
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. KAYA
Finansal Yönetim Davranışının Ölçülmesi: TRA1 Bölgesi Üniversiteleri Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
S. NAMLI, A. KAYA
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
F. TEMELLİ, A. KAYA
MUHASEBE KÂRLARI VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. KAYA
FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
A. KAYA, A. ÇOŞKUN
VZA İLE İŞLETMELERDE ETKİNLİĞİN ÖLÇÜLMESİ: BİST GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
A. KAYA, A. ÇOŞKUN
VIX ENDEKSİ MENKUL KIYMET PİYASALARININ BİR NEDENİ MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2015)
A. KAYA, Ü. GÜLHAN, B. GÜNGÖR
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2014)
A. KAYA
MENKUL KIYMET PİYASALARI EKONOMİK BÜYÜMENİN BİR DİNAMİĞİ MİDİR? GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2014)
A. KAYA, Ö. BİNİCİ
BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Hisse Senedi Fiyatları ile Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2014)