Buca Faculty of Education Journal
Cover Image
e-ISSN 2602-2850 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Dokuz Eylul University |

106.524

219.339

Dear researchers, it is imperative that the authors of the journal be given ORCID (https://orcid.org/).


Dear Colleagues,

Journal of Buca Faculty of Education is a national peer-refereed academic journal which publishes scholarly articles in the field of education.  It is biannually published online (June and December).  It welcomes articles by national and international academics in the field of Educational Sciences in four languages (Turkish, English, French, and German). It is indexed in SOBIAD and OAJI.

Journal of Buca Faculty of Education accepts review and research articles prepared according to the publication ethics and principles.

You can access the issues between 1992-2000 http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/17

We thank you for your interest in our journal.

 

Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ

Editor


Buca Faculty of Education Journal

e-ISSN 2602-2850 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image

106.524

219.339

Dear researchers, it is imperative that the authors of the journal be given ORCID (https://orcid.org/).


Dear Colleagues,

Journal of Buca Faculty of Education is a national peer-refereed academic journal which publishes scholarly articles in the field of education.  It is biannually published online (June and December).  It welcomes articles by national and international academics in the field of Educational Sciences in four languages (Turkish, English, French, and German). It is indexed in SOBIAD and OAJI.

Journal of Buca Faculty of Education accepts review and research articles prepared according to the publication ethics and principles.

You can access the issues between 1992-2000 http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/17

We thank you for your interest in our journal.

 

Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ

Editor


Issue 47 - Jul 2019
 1. Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufuna Yönelik Tutum ve Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 13
  Sami OLUK, Serap KAYA ŞENGÖREN, Gonca BABADAĞ
 2. Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarının Duygu Temelli Tepkilerine Yönelik Görüşleri
  Pages 14 - 35
  Zahide TÖRET, Selda ÖZDEMİR, Işık AKIN BÜLBÜL
 3. Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi
  Pages 36 - 45
  Gülmira KURUOĞLU, Nilay ŞEN
 4. Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış
  Pages 46 - 56
  Elif ULU ERCAN
 5. Turizm Lisans Öğrencilerine Yönelik Hazırlanan Yabancı Dil İngilizce Ders Kitaplarının Hedef Kitle Açısından Uygunluk Analizi
  Pages 57 - 76
  Umut BALCI, Fatoş METİN
 6. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 77 - 95
  Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU, Gizem ALPAK TUNÇ, Fatma CANDARLI
 7. Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yayınlanan Gazetelerdeki Matematikle İlgili Haberler Üzerine Bir İçerik Analizi
  Pages 96 - 115
  Nurefşan ŞADAN, Işıkhan UĞUREL, Seher GÜNEY
 8. Ortaöğretim Kurumlarındaki Rehber Öğretmenlerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Yeterlik Algıları
  Pages 116 - 133
  Gözde EVRAM, Yeliz AKINTUĞ, Engin BAYSEN
 9. Öğretim Elemanlarının Matematiksel İspatın Önemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 134 - 156
  Esra AKSOY, Serkan NARLI
 10. Hafız-ı Şirazi’nin Bir Gazeli Üzerine Değerlendirme: Aşk Herkesin Başında: Kimi Cefâda, Kimi Safâda
  Pages 157 - 164
  Ömer İNCE