Nadire Emel AKHAN profil resmi
Nadire Emel AKHAN Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi
Yayın 22 Hakemlik 28 CrossRef Atıf 37
22 Yayın
28 Hakemlik
37 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Eğitim

Kurum

Akdeniz Üniversitesi

Popüler Yayınları

0

1

741

Yayınlar

0

118

0

771

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Alanına Yönelik Görüşleri
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Hilal MERT
DOI: 10.38015/sbyy.772107
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 744

0

744

1968’DEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA EKONOMİ KONULARININ YERİ
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Fatih ÖZKAN
DOI: 10.47479/ihead.708387
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1944

0

1944

0

469

0

11146

Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazarlar: Ahmet DOLMACI, Nadire Emel AKHAN
DOI: 10.15869/itobiad.698736
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1439

0

1439

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları İçin Farklı Bir Deneyim: Araştırmacı Öğretmen Modeli
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Serpil DEMİREZEN
DOI: 10.33710/sduijes.594077
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 816

0

816

0

774

Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi
Yazarlar: Ali YALÇIN, Nadire Emel AKHAN
Yayın Bilgisi: 2019 , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
DOI: 10.30831/akukeg.414578
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6321

0

6321

0

1194

Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Samet ÇİÇEK, Hilal MERT
DOI: 10.18506/anemon.428588
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1936

0

1936

0

1205

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Yeralan Ekonomi Kavramlarını Anlama Düzeyleri
Yazarlar: Nadire AKHAN , Gökçe KILIÇOĞLU
DOI: 10.17556/jef.76213
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2106

0

2106

0

13

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ
Yazarlar: Gökçe KILIÇOĞLU, Nadire AKHAN
Yayın Bilgisi: 2014 , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.17755/esosder.43846
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1568

0

1568

Yayınlar

1

0

469

Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazarlar: Ahmet DOLMACI, Nadire Emel AKHAN
DOI: 10.15869/itobiad.698736
ATIF 8 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1439

8

0

1439

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları İçin Farklı Bir Deneyim: Araştırmacı Öğretmen Modeli
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Serpil DEMİREZEN
DOI: 10.33710/sduijes.594077
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 816

1

0

816

1

0

774

Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi
Yazarlar: Ali YALÇIN, Nadire Emel AKHAN
Yayın Bilgisi: 2019 , Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
DOI: 10.30831/akukeg.414578
ATIF 7 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6321

7

0

6321

Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler Öğretimine Bir Örnek: Türk ve Rus Ortaokul Öğrencilerinin “İyi Vatandaşlık Algıları”
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Samet ÇİÇEK
Yayın Bilgisi: 2019 , Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
DOI: 10.35675/befdergi.430390
ATIF 4 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1194

4

0

1194

Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı
Yazarlar: Nadire Emel AKHAN , Samet ÇİÇEK, Hilal MERT
DOI: 10.18506/anemon.428588
ATIF 6 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1936

6

0

1936

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Yeralan Ekonomi Kavramlarını Anlama Düzeyleri
Yazarlar: Nadire AKHAN , Gökçe KILIÇOĞLU
DOI: 10.17556/jef.76213
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2106

3

0

2106

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKONOMİ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ
Yazarlar: Gökçe KILIÇOĞLU, Nadire AKHAN
Yayın Bilgisi: 2014 , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.17755/esosder.43846
ATIF 4 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1568

4

0

1568

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.