avatar
Deniz KAYA Doç. Dr. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yayın 44 Hakemlik 46 CrossRef Atıf 45
44 Yayın
46 Hakemlik
45 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Matematik Eğitimi cebirsel düşünme öz yeterlik dijital öğrenme ters yüz öğrenme matematiksel ilişkilendirme öğretim teknolojisi matematiksel modelle

Kurum

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

Mathematical Modelling: A Retrospective Overview
DOI: 10.18009/jcer.1242785
ATIF 0 FAVORİ 9 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 953

0

9

953

TR DİZİNLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MATEMATİK EĞİTİMİ MAKALELERİNDEKİ YÖNTEMSEL EĞİLİMLER
Yazarlar: Deniz KAYA
Yayın Bilgisi: 2022 , Milli Eğitim Dergisi
DOI: 10.37669/milliegitim.892025
ATIF 0 FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 588

0

3

588

Çoklu Temsil Temelli Cebir Öğretimin Matematiğe Yönelik Tutuma Etkisi
Yayın Bilgisi: 2018 , Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6910

0

3

6910

2

3

1308

Yayınlar

1

258

E-LEARNING IN MATHEMATICS EDUCATION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS (2012-2022)
DOI: 10.17718/tojde.1248777
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 274

1

274

1

129

2

538

Mathematical Modelling: A Retrospective Overview
DOI: 10.18009/jcer.1242785
FAVORİ 9 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 953

9

953

3

1078

1

864

TR DİZİNLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MATEMATİK EĞİTİMİ MAKALELERİNDEKİ YÖNTEMSEL EĞİLİMLER
Yazarlar: Deniz KAYA
Yayın Bilgisi: 2022 , Milli Eğitim Dergisi
DOI: 10.37669/milliegitim.892025
FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 588

3

588

2

811

2

1216

1

720

3

933

2

1557

2

1383

3

1308

3

6340

1

1651

1

1715

3

6910

2

1697

2

1788

2

3414

2

1956

The Relationship between the Amount of Learning and Time(The Example of Equations)
Yazarlar: Cenk KESAN , Deniz KAYA , Gokce OK , Yusuf ERKUS
DOI: 10.12973/eu-jer.5.3.125
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 261

1

261

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Muhakeme Becerilerine Yönelik Başarı Düzeyi
Yazarlar: Deniz Kaya , Cenk Keşan , Dilek İzgiol, Yusuf Erkuş
DOI: 10.16949/turcomat.95945
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3935

1

3935

1

117

1

79

The Effect Of Internet-Based Education On Student Success In Teaching Of 8th Grade Triangles Subject
Yazarlar: Deniz KAYA , Cenk KESAN, Dilek IZGIOL
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 634

1

634

THE ROLE OF PROBLEM POSING MATERIALS IN STUDENT’S SELF-EFFICACY BELIEFS
Yazarlar: Deniz KAYA , Cenk KEŞAN, Selim GÜVERCIN
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 99

1

99

2

103

1

1252

2

777

FEN VE MATEMATİK HİBRİTASYONLU KONULARIN ÖĞRETİLMESİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: DENiZ KAYA , CENK KEŞAN, ÜMMÜHAN KAYA
Yayın Bilgisi: 2011 , Education Sciences
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 698

1

698

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler

Yayınlar

4

3

1078

2

1

864

1

2

1216

1

1

766

Matematiksel Doyum Ölçeğinin (MDÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yazarlar: Deniz KAYA
DOI: 10.9779/pauefd.532849
ATIF 1 FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 933

1

3

933

1

2

1557

2

3

1308

Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi
Yazarlar: Deniz KAYA
DOI: 10.19126/suje.453729
ATIF 10 FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6340

10

3

6340

3

1

1715

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi
Yazarlar: Deniz KAYA
DOI: 10.17679/inuefd.297790
ATIF 4 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1697

4

2

1697

1

2

1788

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri İle Becerilerinin İncelenmesi
Yazarlar: Deniz KAYA
DOI: 10.14686/buefad.309000
ATIF 6 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1956

6

2

1956

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.