Special Issue

Volume: 19 Issue: 2, 12/1/13

Year: 2013

Articles

Research Article

2. Objektif Cezalandırılabilme Şartı ve Zamanaşımı

Research Article

4. Kasten Adam Öldürme

Research Article

8. Organ ve Doku Ticareti Suçları (TCK. m. 91-93)

Research Article

12. Sünnet ve Ceza Hukuku

Research Article

20. Gürültüye Neden Olma Suçu (TCK m.183)

Decision Review

22. YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

Research Article

30. Savunma Hakkı ve Sınırları

Research Article

33. Aleyhe Değiştirme Yasağı Kuralı

Research Article

34. Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu

Research Article

38. Devlet Sırrı, Kimin Sırrı?

Research Article

40. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Research Article

59. Hukukun Kültürle İmtihanı

Research Article

61. Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK m.257)

Research Article

74. Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m.163)