Özel Sayı

Cilt: 19 Sayı: 2, 1.12.2013

Yıl: 2013

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Objektif Cezalandırılabilme Şartı ve Zamanaşımı

Araştırma Makalesi

4. Kasten Adam Öldürme

Araştırma Makalesi

6. Avrupa Komisyonu Türkiye 2012 İlerleme Raporu

Araştırma Makalesi

7. Yurttaşlık ve Seçilme Hakkı Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

8. Organ ve Doku Ticareti Suçları (TCK. m. 91-93)

Araştırma Makalesi

12. Sünnet ve Ceza Hukuku

Araştırma Makalesi

16. Vergi Usul Kanunu Madde 10: Olgu ve Dil

Araştırma Makalesi

20. Gürültüye Neden Olma Suçu (TCK m.183)

Karar İncelemesi

22. YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

Araştırma Makalesi

30. Savunma Hakkı ve Sınırları

Araştırma Makalesi

32. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK m.109)

Araştırma Makalesi

33. Aleyhe Değiştirme Yasağı Kuralı

Araştırma Makalesi

34. Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu

Araştırma Makalesi

38. Devlet Sırrı, Kimin Sırrı?

Araştırma Makalesi

40. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Araştırma Makalesi

43. Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret Suçu

Araştırma Makalesi

49. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Araştırma Makalesi

59. Hukukun Kültürle İmtihanı

Araştırma Makalesi

61. Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK m.257)

Araştırma Makalesi

74. Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m.163)