Özel Sayı

Cilt 16 Özel Sayı, 1.07.2014

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

0. HAKEM KARARLARININ İCRASI VE İPTAL DAVASI

Araştırma Makalesi

1. HUKUK VE BİREY

 

14. EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ IM SCHWEIZERISCHEN RECHT ZWISCHEN OPTIMIERUNG UND STANDARDISIERUNG

 

34. Amerikan Kuralı: Aslan Payını Alır

 

100. İsviçre ve Roma Hukuku Özet Halinde Bir Görünüş

 

102. Çekte Düzenleme Tarihi ve Önemi

 

109. Çek Cezası (TTK 783/3)

 

118. “Hiçbir Yasa Birden Çok Konu İçermemelidir”

 

131. Japon Boğazları

Çeviri

 

78. Roma Hukukunda İflas Prosedürünün Doğuşu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
TR-DİZİN, HeinOnline, GoogleScholar, Academindex, Sherpa Romeo, Ulrich’s Periodicals Directory ve Asos Index veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergimiz 2024 Mayıs sayısından itibaren yalnızca elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Dokuz Eylul University Publishing Web-Page
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

İletişim sayfamız
https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/contacts

open-access7532.logowik.com.webpby-nc.png