Cilt: 14 Sayı: 1, 30.12.2017

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

6. İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması