Cilt: 14 - Sayı: 1

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

6. İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması